Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
 10/06/21  Tin tức nhà trường  7
Phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện tuyển sinh năm học 2021-2022.
 04/06/21  Tin tức nhà trường  25
Nội dung tuyển sinh năm học 2021-2022Đối tượng 1: Trẻ có hộ khẩu ở xã Vĩnh Kim mà chưa ra lớp năm học 2020-2021.Thời gian nhận hồ sơ từ 07/6/2021 - 18/6/2021, trong giờ hành chính.Đối tượng 2: Trẻ có hộ khẩu ở nơi khác+ Trẻ em nơi khác nhưng có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức đang công ...