Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047

Hoạt động: Bé chơi câu cá - GVTH: Trương Thị Kim Á