Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
PHAN KIM ANH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHAN KIM ANH
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách