Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
HUỲNH THỊ NGỌC PHI
KẾ TOÁN HUỲNH THỊ NGỌC PHI
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận KẾ TOÁN TRƯỜNG
Địa chỉ Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách KẾ TOÁN