Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
 • HUỲNH THỊ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
  • Điện thoại:
   0348938728
 • PHẠM THU HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0839977123
 • PHAN KIM ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ