Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
HUỲNH THỊ LINH
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HUỲNH THỊ LINH
Ngày tháng năm sinh 02/04/1986
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận TỔ CHUYÊN MÔN 2
Địa chỉ NHỊ BÌNH - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
Điện thoại 0348938728
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN