Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ THẮM
CTCĐ NGUYỄN THỊ THẮM
Ngày tháng năm sinh 02/05/1985
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận GV - CTCĐ
Địa chỉ Ấp Hòa - Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách GV - CTCĐ