Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ NGỌC PHỈ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRẦN THỊ NGỌC PHỈ
Ngày tháng năm sinh 05/11/1986
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận QUẢN LÝ
Địa chỉ LONG LỢI - LONG HƯNG - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
Điện thoại 0793788718
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách CHUYÊN MÔN