Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
Ngày tháng năm sinh 28/02/1969
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận QUẢN LÝ
Địa chỉ VĨNH THẠNH - VĨNH KIM - CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
Điện thoại 0379662063
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách BÁN TRÚ