GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang

Email:  c0vinhkimchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733833047